Kế hoạch phục hồi phát triển hoạt động du lịch cuối năm 2021 và năm 2022 (02/11/2021)

 • Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19”; căn cứ Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL ngày 07/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2021 và Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
  Trên cơ sở đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh, khả năng kiểm soát dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước và trong tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022, với các nội dung chính như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
 • Triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp du lịch sớm ổn định, từng bước phục hồi và phát triển trong tình hình mới trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022; tập trung thu hút khách du lịch nội địa làm chủ đạo.
 • Quý IV năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu đón 10.000 lượt khách du lịch trong tỉnh Ninh Bình, đồng thời tổ chức thí điểm đón khách du lịch nội địa đến từ các tỉnh ngoài.
 • Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch (trong đó từ tháng 7 năm 2022 sẽ đón một số đối tượng khách quốc tế), doanh thu du lịch ước đạt 2.000 tỷ đồng.
  2. Yêu cầu
 • Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tuân thủ nghiêm các yêu cầu, biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.
 • Đề ra các giải pháp, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện ngay; các nhiệm vụ giải pháp phải có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế và khả thi. 
 • Theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 để chủ động thực hiện hoặc điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp.
  II. CÁC PHƯƠNG ÁN ĐÓN KHÁCH DU LỊCH
  1. Phương án đón khách du lịch giai đoạn cuối năm 2021
 • Dự kiến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh mở cửa, đón tiếp khách du lịch từ ngày 15/11/2021. Cụ thể:
  + Từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021: Đón khách du lịch trong tỉnh (những người đang sinh sống và làm việc, học tập tại tỉnh Ninh Bình).
  + Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021: Bên cạnh tiếp tục đón khách du lịch trong tỉnh, sẽ tổ chức thí điểm đón khách du lịch ngoài tỉnh thông qua chương trình du lịch khép kín, an toàn do các doanh nghiệp du lịch tổ chức (lựa chọn, cho phép một số công ty lữ hành tổ chức chương trình du lịch an toàn, khép kín từ Hà Nội đến Ninh Bình để đánh giá mức độ an toàn du lịch trước khi mở cửa đón khách du lịch ngoài tỉnh).
 • Phương thức thực hiện:
  + Tập trung đón tiếp, phục vụ khách du lịch đảm bảo chu đáo, an toàn.
  + Tập trung quảng bá, thu hút khách du lịch trong tỉnh với chủ đề “Người Ninh Bình đi du lịch Ninh Bình”.
  2. Phương án đón khách du lịch giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022
 • Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
  – Đối tượng khách du lịch:
  + Khách du lịch trong tỉnh.
  + Khách du lịch đã được tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid-19, đến từ các tỉnh, thành phố có nguy cơ thấp (xếp loại cấp độ dịch cấp 1 và cấp 2).
  – Phương thức thực hiện:
  + Tập trung đón tiếp, phục vụ khách du lịch đảm bảo chu đáo, an toàn.
  + Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về du lịch an toàn; tổ chức các hoạt động xúc tiến, kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Ninh Bình – Điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn”. Ưu tiên kết nối tour du lịch an toàn với các địa phương đã kiểm soát tốt dịch bệnh; tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành liên kết với các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ để tổ chức các chương trình tour du lịch an toàn, khép kín. Gắn hoạt động du lịch với các lễ hội truyền thống, sự kiện chính trị văn hóa, thể thao tiêu biểu (Lễ hội Hoa Lư; các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, Tuần Du lịch Ninh Bình…). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để xây
  dựng các gian hàng ảo trên mạng để quảng bá, thu hút khách du lịch.
  3. Phương án đón khách du lịch 6 tháng cuối năm 2022
 • Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/7/2022 đến hết năm 2022 (khi người dân Việt Nam cơ bản đã được tiêm vắc xin, đạt tỷ lệ trên 90%; tình hình dịch bệnh trên thế giới được kiểm soát tốt và Chính phủ cho phép mở của đón khách du lịch quốc tế).
  – Đối tượng khách du lịch:
  + Khách du lịch trong nước.
  + Khách du lịch quốc tế, đã được tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid-19, có chứng nhận tiêm vắc xin hoặc có hộ chiếu vắc xin được các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ công nhận.
  – Phương thức thực hiện:
  + Tập trung đón tiếp, phục vụ khách du lịch đảm bảo chu đáo, an toàn.
  + Chú trọng thu hút khách du lịch nội địa. Đối với khách du lịch quốc tế cần có phương án lộ trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên khách du lịch đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã kiểm soát tốt dịch bệnh; giám sát, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch. Triển khai đồng bộ các biện pháp xúc tiến quảng bá kết hợp với chương trình, sản phẩm, dịch vụ du lịch an toàn. Xây dựng và quảng bá hình ảnh Ninh Bình – Điểm đến du lịch an toàn, chất lượng, thân thiện và hấp dẫn.
  III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
  1. Đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch
  – Ưu tiên thực hiện nhanh chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, người lao động tại các khu du lịch, điểm du lịch, các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.
  – Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
  – Hướng dẫn và triển khai các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch phù hợp với các quy định phòng chống dịch của Trung ương; Ứng dụng CNTT và các ứng dụng phòng, chống covid-19 của quốc gia, hệ thống đánh giá an toàn Covid-19 để theo dõi, giám sát công tác phòng, chống dịch.
  – Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của khách du lịch và người dân về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, nhất là quy định 5K.
  – Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đối với khách du lịch có chứng nhận tiêm chủng vắc xin, phù hợp với hệ thống công nhận quốc gia, quốc tế.
  2. Tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết du lịch
  – Đổi mới, ứng dụng CNTT trong xúc tiến, quảng bá du lịch, triển khai chiến dịch truyền thông kích cầu du lịch với thông điệp “Du lịch Ninh Bình an toàn, hấp dẫn”. Tập trung truyền thông nâng cao nhận thức của người dân và khách du lịch về du lịch an toàn trong bối cảnh bình thường mới. 
  – Đa dạng hóa các kênh truyền thông: Qua các trang website, mạng xã hội, các sự kiện du lịch trực tuyến, các phương tiện truyền thông của tỉnh, trung ương, xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền du lịch.
  – Phối hợp với Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình tổ chức các chương trình kích cầu, xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Bình và tham gia hội chợ, hội nghị, hội thảo tại các thị trường du lịch trọng điểm theo định hướng; tổ chức đón các đoàn famtrip, presstrip từ các thị trường trọng điểm đến khảo sát điểm đến mới, tạo cơ hội kết nối cho các doanh nghiệp du lịch. Tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch để thu hút khách du lịch.
  – Khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp du lịch xây dựng các gói sản phẩm kích cầu với các ưu đãi, cam kết về chất lượng và đảm bảo an toàn trong quá trình du lịch. Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối lại thị trường, tiếp cận thị trường, xúc tiến, bán sản phẩm, dịch vụ.
  3. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số ngành Du lịch
  – Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu chung của tỉnh về du lịch; xây dựng hệ thống thông tin số về khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch.
  – Xây dựng hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ tại các điểm thăm quan du lịch để chuẩn hóa thông tin các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
  – Lắp đặt hệ thống wifi du lịch thông minh tại các khu, điểm du lịch trọng điểm như: Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu di tích Lịch sử Văn hóa Cố đô Hoa Lư; lắp đặt các kios thông tin du lịch tại các trạm hỗ trợ khách du lịch; lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động du lịch, công tác phòng, chống covid tại các khu, điểm du lịch.
  – Xây dựng các chiến dịch quảng bá theo chủ đề và theo giai đoạn thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Zalo; quảng bá trên các trang marketing online, triển khai bản tin du lịch điện tử (E-Newsletter); nâng cấp tính năng của các ứng dụng di động, website du lịch của tỉnh phù hợp với xu hướng và nhu cầu của khách du lịch.
  4. Phát triển đa dạng sản phẩm du lịch
  – Triển khai xây dựng và thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2045.
  – Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, các khu, điểm du lịch của tỉnh xây dựng và tổ chức các chương trình du lịch, sản phẩm dịch vụ du lịch an toàn, khép kín.
  – Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường: sản phẩm, dịch vụ về du lịch văn hóa, du lịch gắn với nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch thể thao, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trực tuyến…
  5. Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các hoạt động phục hồi du lịch
  – Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm, chuẩn bị phương án/kịch bản ứng phó với các ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh… cho người lao động và đội ngũ quản lý của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch.
  – Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách khác của Trung ương, của tỉnh.
  – Huy động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia phối hợp đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực du lịch. Phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nghề, kỹ năng cho người lao động trong lĩnh vực du lịch (quản lý cơ sở lưu trú, lễ tân, buồng, bàn, bar, hướng dẫn viên…).
  – Thực hiện các chương trình ưu đãi, gói tín dụng hỗ trợ đối với doanh nghiệp để khôi phục hoạt động kinh doanh, trả lương người lao động, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới của doanh nghiệp…
HOTLINE
TƯ VẤN ĐẶT PHÒNG
0916947530