Tin tức du lịch

Tin tức du lịch

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ DU LỊCH 2021 (03/11/2021)

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế... 

MÙA VÀNG TAM CỐC 2020 (20/05/2020)

Sau mùa dịch Covid-19, Ninh Bình đã đẩy mạnh du lịch nước nhà bằng việc hưởng ứng tuần lễ vàng “Du lịch mùa vàng Tam Cốc 2020“. Với... 
HOTLINE
TƯ VẤN ĐẶT PHÒNG
0916947530