Liên hệ

Khách sạn Hoàng Hải Ninh Bình

Số 28 Trương Hán Siêu TP. Ninh Bình

Ms Hà: 0916 947 530 

Hotline: 02292 210 631

[email protected]

https://ninhbinhhotel.com.vn

Gửi thư liên hệ