KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ DU LỊCH 2021 (03/11/2021)

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 180/KH-UBND tỉnh ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển hoạt động du lịch những tháng cuối năm 2021 và năm 2022. Sở Du
lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, cụ thể như sau:

1. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân viên

 • Thời gian, địa điểm: 03 ngày, dự kiến trong tháng 11/2021.
 • Địa điểm: tại thành phố Ninh Bình.
 • Thành phần: Cán bộ, nhân viên làm việc tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; số lượng: 50 người/lớp; Giảng viên: Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch Hà Nội.
 • Nội dung: Tổng quan về hoạt động du lịch và cơ sở lưu trú du lịch. Một số đặc điểm khách hàng và tâm lý của khách hàng. Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp tại nơi làm việc. Kỹ năng nghiệp vụ lễ tân. Khả năng giải quyết, xử lý tình huống với khách du lịch. Thực hành, trao đổi giữa học viên với giảng viên.

2. Lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ buồng, bàn

 • Thời gian: 03 ngày, dự kiến trong tháng 11/2021.
 • Địa điểm: tại thành phố Ninh Bình.
 • Thành phần: Cán bộ, nhân viên làm việc tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; số lượng: 50 người/lớp; Giảng viên: Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch Hà Nội. 
 • Nội dung: Khái niệm chung; vai trò, tổ chức của bộ phận buồng, bàn. Cơ sở vật chất, đồ dùng cung cấp cho khách du lịch. Các yêu cầu đối với nhân viên; tổ chức ca làm việc của bộ phận buồng, bàn. Quy trình phục vụ; thực hành nghiệp vụ buồng, bàn. Xử lý tình huống và trao đổi giữa học viên với giảng viên.

3. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, bán hàng trực tuyến

 • Thời gian: 03 ngày, dự kiến trong tháng 11/2021.
 • Địa điểm: tại thành phố Ninh Bình.
 • Thành phần: Cán bộ, nhân viên làm việc tại các khu du lịch, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; số lượng: 50 người/lớp; Giảng viên: Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch Hà Nội.
 • Nội dung: Tổng quan về hoạt động du lịch, bán hàng trực tuyến. Các bước xây dựng quy trình bán hàng, quản trị bán hàng trực tuyến. Website và hệ thống thông tin bán hàng trực tuyến. Kinh nghiệm bán hàng trực tuyến. Thực hành, trao đổi kỹ năng giữa học viên với giảng viên.
Bài viết liên quan:
HOTLINE
TƯ VẤN ĐẶT PHÒNG
0916947530