Sản phẩm khuyến mãi

Phòng ba
- 13%
450.000₫/đêm
Phòng đơn/đôi
- 24%
350.000₫/đêm