• Khách sạn Hoàng Hải
  • Địa chỉ

    Số 62, đường Trương Hán Siêu, thành phố Ninh Bình

    (84) 0914.000.829 - (84) 02292.210.631

    (84) 0229.2210.631

    hoanghaihahotelnb@gmail.com